gfd
31 شهریور 1401 - 14:20

آیت‌الله دری نجف‌آبادی: اجازه فتنه‌انگیزی به دشمن نمی‌دهیم

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه دشمن جرات کوچکترین تعدی به کشور اسلامی ما را ندارد گفت: اجازه نخواهیم داد دشمن با فتنه‌انگیزی نقشه‌های شومش را به پیش ببرد.

- اخبار استانها -به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی امروز در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ایران اسلامی مقتدر امروز در جایگاه بالایی از امنیت و اقتدار قرار دارد که توان دفاعی و نظامی امروز کشور سبب شده دشمن جرات کوچکترین تعدی به کشور اسلامی ما را نداشته باشد و در این مسیر، همانطور که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند هیچ توقف، رکود و اشتباهی جایز نبوده و باید با سرعت بیشتر در مسیر اقتدار و قدرت آفرینی برای کشور حرکت کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی امروز در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ایران اسلامی مقتدر امروز در جایگاه بالایی از امنیت و اقتدار قرار دارد که توان دفاعی و نظامی امروز کشور سبب شده دشمن جرات کوچکترین تعدی به کشور اسلامی ما را نداشته باشد و در این مسیر، همانطور که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند هیچ توقف، رکود و اشتباهی جایز نبوده و باید با سرعت بیشتر در مسیر اقتدار و قدرت آفرینی برای کشور حرکت کنیم.به گزارش خبرگزاری تسنیم ازخبرگزاری تسنیماراکاراک، آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی امروز در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ایران اسلامی مقتدر امروز در جایگاه بالایی از امنیت و اقتدار قرار دارد که توان دفاعی و نظامی امروز کشور سبب شده دشمن جرات کوچکترین تعدی به کشور اسلامی ما را نداشته باشد و در این مسیر، همانطور که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند هیچ توقف، رکود و اشتباهی جایز نبوده و باید با سرعت بیشتر در مسیر اقتدار و قدرت آفرینی برای کشور حرکت کنیم.وی افزود: نباید از دسیسه، توطئه و فتنه‌انگیزی دشمن غافل شد و باید هرروز بصیر و آگاه‌تر بود و برای عزت و افتخارآفرینی روزافزون باید مشارکت همگانی داشت.

وی افزود: نباید از دسیسه، توطئه و فتنه‌انگیزی دشمن غافل شد و باید هرروز بصیر و آگاه‌تر بود و برای عزت و افتخارآفرینی روزافزون باید مشارکت همگانی داشت.وی افزود: نباید از دسیسه، توطئه و فتنه‌انگیزی دشمن غافل شد و باید هرروز بصیر و آگاه‌تر بود و برای عزت و افتخارآفرینی روزافزون باید مشارکت همگانی داشت.دری نجف‌آبادی تصریح کرد: امروز حرکت قوای مسلح کشور در راستای افزایش اقتدار و امنیت کشور است و امید داریم که با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و حکت در مسیر این فرمایشات ارزشمند شاهد عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی باشیم.

دری نجف‌آبادی تصریح کرد: امروز حرکت قوای مسلح کشور در راستای افزایش اقتدار و امنیت کشور است و امید داریم که با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و حکت در مسیر این فرمایشات ارزشمند شاهد عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی باشیم.دری نجف‌آبادی تصریح کرد: امروز حرکت قوای مسلح کشور در راستای افزایش اقتدار و امنیت کشور است و امید داریم که با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و حکت در مسیر این فرمایشات ارزشمند شاهد عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی باشیم.دشمن با فتنه به دنبال ضربه به انقلاب اسلامی است

دشمن با فتنه به دنبال ضربه به انقلاب اسلامی استدشمن با فتنه به دنبال ضربه به انقلاب اسلامی استدشمن با فتنه به دنبال ضربه به انقلاب اسلامی استامام جمعه اراک با اشاره به اغتشاشات و اعتراضات در برخی از نقاط کشور گفت: نباید به سبب بروز یک اتفاق تلخ، شاهد این اتفاقات ناگوار و اغتشاشات در کشور باشیم که برخی با هنجارشکنی قرآن و پرچم مقدس کشورمان را به آتش کشیده و در مقابل نیروهای نظامی، بسیجی، پلیس و خدمت‌گذاران ایستاده و پا روی خون پاک شهدا بگذارند که این رفتار نتیجه جز شادی دشمنان به ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود ندارد و نباید با چنین رفتاری موفقیت‌های اخیر کشور در جریان شانگهای، نیویورک و همایش میلیونی و بزرگ اربعین را به زیر سوال برد.

امام جمعه اراک با اشاره به اغتشاشات و اعتراضات در برخی از نقاط کشور گفت: نباید به سبب بروز یک اتفاق تلخ، شاهد این اتفاقات ناگوار و اغتشاشات در کشور باشیم که برخی با هنجارشکنی قرآن و پرچم مقدس کشورمان را به آتش کشیده و در مقابل نیروهای نظامی، بسیجی، پلیس و خدمت‌گذاران ایستاده و پا روی خون پاک شهدا بگذارند که این رفتار نتیجه جز شادی دشمنان به ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود ندارد و نباید با چنین رفتاری موفقیت‌های اخیر کشور در جریان شانگهای، نیویورک و همایش میلیونی و بزرگ اربعین را به زیر سوال برد.امام جمعه اراک با اشاره به اغتشاشات و اعتراضات در برخی از نقاط کشور گفت: نباید به سبب بروز یک اتفاق تلخ، شاهد این اتفاقات ناگوار و اغتشاشات در کشور باشیم که برخی با هنجارشکنی قرآن و پرچم مقدس کشورمان را به آتش کشیده و در مقابل نیروهای نظامی، بسیجی، پلیس و خدمت‌گذاران ایستاده و پا روی خون پاک شهدا بگذارند که این رفتار نتیجه جز شادی دشمنان به ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود ندارد و نباید با چنین رفتاری موفقیت‌های اخیر کشور در جریان شانگهای، نیویورک و همایش میلیونی و بزرگ اربعین را به زیر سوال برد.الله دری نجف آبادی عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران به برکت خون سرخ و پاک هزاران شهید و مجاهدت جانبازان و ایثارگران فداکار به ثمر نشسته که ما باید این فداکاری، مجاهدت و از خودگذشتگی‌ها را قدردان بوده و نگذاریم با کاری و رفتاری دشمن طمع کرده و خشنود باشد.

الله دری نجف آبادی عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران به برکت خون سرخ و پاک هزاران شهید و مجاهدت جانبازان و ایثارگران فداکار به ثمر نشسته که ما باید این فداکاری، مجاهدت و از خودگذشتگی‌ها را قدردان بوده و نگذاریم با کاری و رفتاری دشمن طمع کرده و خشنود باشد.الله دری نجف آبادی عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران به برکت خون سرخ و پاک هزاران شهید و مجاهدت جانبازان و ایثارگران فداکار به ثمر نشسته که ما باید این فداکاری، مجاهدت و از خودگذشتگی‌ها را قدردان بوده و نگذاریم با کاری و رفتاری دشمن طمع کرده و خشنود باشد.وی ادامه داد: البته باید برای موفقیت و سربلندی کشورمان تلاش کنیم، به ویژه باید برای موفقیت در جبهه اقتصادی که دشمن روی آن تمرکز ویژه داشته تلاش و همت داشته باشیم و در این مسیر باید برای توسعه صادرات و تحقق رشد 8 درصدی با برنامه عملیاتی حرکت کنیم که استان مرکزی با ظرفیت‌های بالایی که در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، اقتصادی، معدنی و... دارد می‌تواند در این روند نقش‌آفرین باشد و بتواند صادرات 2 میلیارد دلاری را با جدیت دنبال کند.

وی ادامه داد: البته باید برای موفقیت و سربلندی کشورمان تلاش کنیم، به ویژه باید برای موفقیت در جبهه اقتصادی که دشمن روی آن تمرکز ویژه داشته تلاش و همت داشته باشیم و در این مسیر باید برای توسعه صادرات و تحقق رشد 8 درصدی با برنامه عملیاتی حرکت کنیم که استان مرکزی با ظرفیت‌های بالایی که در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، اقتصادی، معدنی و... دارد می‌تواند در این روند نقش‌آفرین باشد و بتواند صادرات 2 میلیارد دلاری را با جدیت دنبال کند.وی ادامه داد: البته باید برای موفقیت و سربلندی کشورمان تلاش کنیم، به ویژه باید برای موفقیت در جبهه اقتصادی که دشمن روی آن تمرکز ویژه داشته تلاش و همت داشته باشیم و در این مسیر باید برای توسعه صادرات و تحقق رشد 8 درصدی با برنامه عملیاتی حرکت کنیم که استان مرکزی با ظرفیت‌های بالایی که در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، اقتصادی، معدنی و... دارد می‌تواند در این روند نقش‌آفرین باشد و بتواند صادرات 2 میلیارد دلاری را با جدیت دنبال کند.نیروهای مسلح با اقتدار خود نشان دادند که ملت ایران همیشه بیدار است

نیروهای مسلح با اقتدار خود نشان دادند که ملت ایران همیشه بیدار استعزت و اقتدار در رژه نیروهای مسلح در اهواز به نمایش گذاشته شد

عزت و اقتدار در رژه نیروهای مسلح در اهواز به نمایش گذاشته شدنیروهای مسلح کردستان در اوج اقتدار و صلابت هستند

نیروهای مسلح کردستان در اوج اقتدار و صلابت هستندانقلاب اسلامی در همه زمینه ها صاحب قدرت و اقتدار است

انقلاب اسلامی درانقلاب اسلامی درهمه زمینه ها صاحب قدرت و اقتدار استهمه زمینه ها صاحب قدرت و اقتدار استعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دفاع مقدس هشت ساله گفت: دوران دفاع مقدس گنج بزرگ و درس آموز برای ملت ما و تمام آزدی‌خواهان دنیا است که ایستادگی، عشق الهی به حق خواهی، آزادی و آزادگی در آن موج می‌زند که بزرگداشت هرساله این ایام فرصتی برای بازخوانی و مرور حقایق هشت سال دفاع مقدس است بنابراین باید ضمن تبیین واقعیت‌ها و حوادث دوران هشت سال دفاع مقدس، در مسیر گام دوم انقلاب تلاش خود را برای کسب موفقیت های بیشتر به کار گرفت .

باید ضمن تبیین واقعیت‌ها و حوادث دوران هشت سال دفاع مقدس، در مسیر گام دوم انقلاب تلاش خود را برای کسب موفقیت های بیشتر به کار گرفت.وی افزود: امروز که چند دهه از دوران شکوهمند دفاع مقدس می‌گذرد جمهوری اسلامی با تبعیت از ولایت فقیه و به برکت خون شهدا هرروز مقتدر شده این درحالی است که  دشمنان در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله با استفاده از بروزترین سلاح در برابر ملت بزرگ ایران اسلامی که تنها به سلاح ایمان، تقوا و وحدت مسلح بود راهی جز تسلیم نداشت و نگذاشتیم حتی وجبی از این خاک پاک به دست بیگانه بیفتد.

وی افزود: امروز که چند دهه از دوران شکوهمند دفاع مقدس می‌گذرد جمهوری اسلامی با تبعیت از ولایت فقیه و به برکت خون شهدا هرروز مقتدر شده این درحالی است کهوی افزود: امروز که چند دهه از دوران شکوهمند دفاع مقدس می‌گذرد جمهوری اسلامی با تبعیت از ولایت فقیه و به برکت خون شهدا هرروز مقتدر شده این درحالی است کهدشمنان در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله با استفاده از بروزترین سلاح در برابر ملت بزرگ ایران اسلامی که تنها به سلاح ایمان، تقوا و وحدت مسلح بود راهی جز تسلیم نداشت و نگذاشتیم حتی وجبی از این خاک پاک به دست بیگانه بیفتد.دشمنان در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله با استفاده از بروزترین سلاح در برابر ملت بزرگ ایران اسلامی که تنها به سلاح ایمان، تقوا و وحدت مسلح بود راهی جز تسلیم نداشت و نگذاشتیم حتی وجبی از این خاک پاک به دست بیگانه بیفتد.دری نجف‌آبادی تصریح کرد: تجزیه کشورمان هدف دشمن از جنگ بود اما ملت بزرگ ایران با هدایت امام راحل و تبعیت از فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی سیلی سختی به دشمن زده و عظمت و حماسه بزرگی در دنیا رقم زدند.

عضو خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: کشور اسلامی ایران امروز در تمام عرصه‌ها به موفقیت و دستاوردهای بزرگی رسیده و صاحب قدرت و اقتدار شده که بی شک تحقق این مهم جز در سایه ایثار، مجاهدت، شهادت طلبی و ولایت‌مداری محقق شدنی نیست.

عضو خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: کشور اسلامی ایران امروز در تمام عرصه‌ها به موفقیت و دستاوردهای بزرگی رسیده و صاحب قدرت و اقتدار شده که بی شک تحقق این مهم جز در سایه ایثار، مجاهدت، شهادت طلبی و ولایت‌مداری محقق شدنی نیست.انتهای پیام/711/ن

انتهای پیام/711/ن

منبع: تسنیم
شناسه خبر: 751760