gfd

آخرین اخبار در مورد مصرف آب

۶۰ درصد از مشترکان آب تهرانی پر مصرف هستند

مدیر بهره برداری از تاسیسات آبی استان تهران گفت: ۶۰ درصد از تهرانی ها در ارزیابی های انجام شده جزو پر مصرف ها در بخش آب هستند. ملکوتی گفت: الگوی مصرف در تهران ۱۴ متر مکعب در طول یک ماه است در حال حاضر طبق ارزیابی های انجام شده ۶۰ درصد از مردم تهران بالاتر از الگوی مصرف آب شرب استفاده می‌کنند. به گفته مدیر بهره برداری از تاسیسات آبی استان تهران، در صورتی که مشترکان پرمصرف به تذکرات و اخطارها توجه ن ...

۷۰ درصد بارش‌ها در کشور تبخیر می‌شود

معاون تلفیق و تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: حدود ۴۱۳ میلیارد متر مکعب بارش در کشور داریم که ۷۰ درصد آن تبخیر می‌شود و بخشی نفوذ دارد. علیرضا الماسوندی گفت: از  منظر بارش  ها ایران  یک سوم بارش جهانی را دارا است. این به معنای آن است که ایران  در یک کشور خشک و نیمه خشک قرار دارد. به گفته معاون تلفیق و تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران  تغییر اقلیم شرایط بارش ما را مقداری متفاوت کرده ا ...

از مصرف بی‌رویه آب جدا خودداری کنید

پایداری گرمای هوا و افزایش صعودی مصرف آب, منجر به کاهش و خالی شدن منابع آب استراتژیک شده است. باتوجه به پایداری گرمای هوا، مصرف آب به صورت صعودی افزایش داشته و این موضوع منجر به کاهش و خالی شدن منابع آب استراتژیک گردیده است. بی تردید در چنین شرایطی برای تامین اب پایدار، بیش از هر زمان دیگری به مدیریت مصرف آب نیاز داریم؛ لذا این شرکت ضمن تشکر از یکایک شهروندان و مشترکان استان اصفهان، تقاضا دارد با ...